Przyczyny rozwodów z orzekaniem o winie

Zdarza się, że małżonkowie chcą rozwodu za obopólną zgodą. Nie dochodzi wtedy do żadnych kłótni, wszystko ustalają między sobą. Takie rozwody są zazwyczaj bardzo krótkie i nie trzeba pojawiać się w sądzie co kilka tygodni, by walczyć ze współmałżonkiem.

Zdrady, nadużywanie alkoholu i przemoc domowa

szybkie rozwody - szczecinOczywiście zarówno dla prawników jak i dla klientów takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i nie wymaga szczególnego zaangażowania. Zdarza się jednak, że jeden z małżonków wcale nie chce się rozwieźć, nie chce udzielić zgody na rozwód lub dochodzi do oskarżenia o rozpad małżeństwa. Chodzi tutaj o rozwody z orzekaniem o winie, które wcale nie zdarzają się rzadko. Coraz więcej osób dochodzi swoich praw i ni zgadza się na zwykłą ugodę. Osoba pokrzywdzona ma prawo do złożenia pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie. To na pewno nie będą szybkie rozwody – szczecin, ale za to taki rozwód może okazać się korzystniejszy dla strony pokrzywdzonej, jeśli udowodni, że rzeczywiście wina leży po stronie przeciwnej. Warto wspomnieć o tym, jakie są najczęstsze przyczyny tego typu rozwodów. Pierwszą i zdecydowanie najbardziej popularną przyczyną są zdrady małżeńskie. Zdrada współmałżonka jeśli tylko zostanie udowodniona, jest bardzo dobrym powodem do złożenia pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie. To jednak niejedyna przyczyna składania takich pozwów. Drugim bardzo częstym powodem jest nadużywanie alkoholu. I nie można mówić tutaj o tym, że częściej zdradzają czy piją alkohol mężczyźni albo kobiety.

Takie sytuacje zdarzają się po obu stronach. Jest jeszcze trzecia dość często pojawiająca się przyczyna rozwodów z orzekaniem o winie. Mowa o przemocy domowej. Akurat w tym przypadku częściej oskarżani o przemoc domową są mężczyźni. Bardzo często łączy się to dodatkowo z nadużywaniem alkoholu czy narkotyków.