Państwowe Działania Przeciw Agresji

Widzisz niewłaściwe zachowanie?

Zareaguj, zadzwoń po pomoc!

usługi księgowe

Co wchodzi w skład aktywów firmy – usługi księgowe

Najważniejszym dokumentem finansowym firmy, przedsiębiorstw jest bilans. Na bilans składają się aktywa i pasywa. Obie strony muszą się ze sobą zgadzać. Jeśli aktywa przewyższają pasywa, świadczy to o tym, że na koncie firmy znalazły się pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła. Jeśli na koncie jest przewaga pasywów jest to poważny dowód na niegospodarność firmy. Jakie dochody składają się na aktywa?

W czym pomogą profesjonalne usługi księgowe?

 

usługi księgoweAktywa można podzielić na dwie grupy. Są to aktywa stałe, którymi firma obraca dłużej niż dwanaście miesięcy. Na aktywa obrotowe składają się wszystkie środki, którymi firma dysponuje w ciągu roku. To znaczy w ciągu roku muszą być one wydatkowane. Są to należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe. Do stałych zaliczymy przede wszystkim różne nieruchomości firmy, czyli na przykład jej siedzibę, budynki, ziemię, maszyny, urządzenia, środki transportu, a nawet inwentarz żywy.
Ten ostatni jest zaliczany tylko wtedy, kiedy wiąże się ściśle z działalnością firmy. Wśród aktywów stałych powinny znaleźć się też wszelkie licencje, prawa autorskie, receptury, programy komputerowe i technologie. Są one dość unikatowe, świadczą o charakterze firmy i powinny być szczególnie chronione. Bardzo często są najcenniejszym majątkiem firmy. W kategorii aktywów stałych powinny też odnaleźć się wszystkie inwestycje długoterminowe, jak lokaty, inwestycje w sztukę, złoto, akcje. Chodzi o te, które zostały zakupione nie do codziennego funkcjonowania firmy, ale raczej do osiągnięcia konkretnych zysków w przyszłości. Na majątek stały i aktywa firmy składają się też tzw. zapasy, czyli wszystkie środki produkcji znajdujące się w magazynach lub towary, które zostały już wyprodukowane i czekają na sprzedaż.

Usługi księgowe zajmują się między innymi skrupulatnym spisaniem aktywów i ich kontrolą. Chodzi przede wszystkim o to, by zgromadzone aktywa nie były większe niż pasywa, bo inaczej będzie to świadczyć o nieuczciwości firmy. Księgowy musi mieć dokumenty na przypływ i wydatkowanie pieniędzy w firmie.