Państwowe Działania Przeciw Agresji

Widzisz niewłaściwe zachowanie?

Zareaguj, zadzwoń po pomoc!

Dotacja na prace badawczo rozwojowe

Dzisiejsze czasy dają pomysłowym, przedsiębiorczym i odważnym właścicielom firm wiele możliwości na rozwój działalności. Trzeba mieć pomysł, wsparcie w postaci osób podzielających entuzjazm i zaangażowanie i odrobinę szczęścia. To jest pierwszy etap. Później trzeba dużo poczytać, znaleźć program dofinansowania odpowiedni dla pomysłu i trochę środków własnych – i można zacząć działać. Warto odpalić Internet aby na Stepnym etapie dowiedzieć się gdzie szukać możliwości zyskania dofinansowania.

Jak sfinansować prace badawczo rozwojowe?

dotacje na b rOd pewnego czasu na rynku pojawiła się oferta dla pomysłowych przedsiębiorców chcących otrzymać dotacje na b r ( dotacje na br jest to potoczna nazwa – oficjalnie przez instytucje finansowe jest to nazywane pracami badawczo rozwojowymi lub pracami b+r).  Oferta polega ona współpracy banków z BGK ( Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Banki oferują tzw. kredyt na innowacje technologiczne ściśle związany z dotacją jaką otrzymuje przedsiębiorca z Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci tzw. premii technologicznej. Kredyt na innowacje technologiczne skierowany jest do sektora mśp. Ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacji technologicznych. Innowacja ta może być wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych bądź nabytych  przez przedsiębiorcę w ramach realizowanego przez niego projektu. Wsparcie dla  przedsiębiorcy to tzw. premia technologiczna udzielana przez BGK , która przekazywana jest do banku kredytującego celem częściowej spłaty kredytu zaciągniętego w banku kredytującym realizację inwestycji technologicznej. Wysokość możliwej do uzyskania premii technologicznej uzależniona jest od pułapów określonych w mapie pomocy regionalnej. Można ją znaleźć na stronie BGK. pomocy regionalnej Przedsiębiorca starając się o kredyt musi wnieść udział własny stanowiący 25 procent kosztów kwalifikowanych. Proces starania się o dotację wygląda nastepująco. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu na innowacje technologiczne w banku komercyjny. Bank po zbadaniu zdolności kredytowej wystawia przedsiębiorcy promesę kredytową bądź zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytową. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez BGK ( zgodnie z kryteriami podziałania 3.2.2 PO IR) BGK przyznaje promesę premii technologicznej. Po czym przedsiębiorca podpisuje z bankiem komercyjnym umowę kredytową. Po podpisaniu umowy kredytowej z bankiem komercyjnym następuje podpisanie z BGK umowy o dofinansowanie projektu. Ostatnim etapem jest wypłata premii technologicznej  w postaci płatności pośrednich w trakcie realizacji projektu bądź w ramach płatności końcowej  po zakończeniu projektu.

Dotacje na b r lub jak kto woli na prace badawczo-rozwojowe są dostępne na wyciągnięcie ręki. I choć skorzystanie z tego typu rozwiązań dla przedsiębiorców nie jest banalnie prostym zadaniem warto zagłębić się w temat i poważnie zastanowić nad tym czy warto i co można na takim działaniu zyskać. Rozwój własnego biznesu i stworzenie z niego firmy prężnie działającej na rynku, która będzie w stanie przetrwać długie lata, dać ludziom pracę i zapewnić godne życie na pewno jest warte tego poświęcenia.