Państwowe Działania Przeciw Agresji

Widzisz niewłaściwe zachowanie?

Zareaguj, zadzwoń po pomoc!

Działanie konduktometru przenośnego

Za przewodzenie prądu w cieczy odpowiadają jony, które są w niej zawarte. Jednak aby to przewodnictwo prądu osiągnąć, muszą być wprawione w ruch za pomocą elektrod lub pierścieni indukcyjnych, które stanowią składową urządzeń służących a laboratoriach właśnie do przeprowadzania tych pomiarów.

Zastosowanie konduktometrów przenośnych

konduktometr przenośnyAby przez dany roztwór przepłynął prąd, należy do elektrod przyłożyć zmienne napięcie i umieścić elektrody w danej substancji. Takie działanie umożliwia urządzenie takie jak konduktometr przenośny. Inaczej jest nazywany konduktometrem terenowym, ponieważ umożliwia prowadzenie badań w innym środowisku niż laboratoryjne.  Ten typ konduktometrów przeznaczony jest to pomiaru zasolenia wód, pH czy temperatury wody ale również pozwala na zbadanie przewodności roztworu czy temperatury cieczy. Mogą być małych rozmiarów, tak zwanych kieszonkowych ale są również konduktometry przenośne, które są nieco większe- również o poręcznej formie i małej wadze, więc pozwalają zarówno na ich wykorzystanie w terenie jak i stacjonarnie, w laboratorium. Ich funkcjonalną cechą jest wodoszczelność a więc można na nich pracować również podczas deszczu czy niskiej temperatury. Na tych urządzeniach, w przeciwieństwie do kieszonkowych można dobierać odpowiednie elektrody i czujniki w zależności od pomiarów, jakie potrzebujemy przeprowadzić. Pomiary są dokładne i precyzyjne a więc działanie nie odbiega od urządzeń pracujących w trybie stacjonarnym.

Oczywiście nowoczesne urządzenia mają wyświetlacz, który pozwala szybko odczytać wynik oraz kontrolować cały proces pomiarów. Mają również możliwość zapisywania pomiarów w pamięci urządzenia a później przeniesienia ich na przykład do komputera za pomocą standardowego podłączenia USB.