Państwowe Działania Przeciw Agresji

Widzisz niewłaściwe zachowanie?

Zareaguj, zadzwoń po pomoc!

Motoreduktory i ich typy

Motoreduktory aktualnie są uważane za podstawowe napędy wielu maszyn produkcyjnych. Producenci oferują wiele typów tego urządzenia, w zależności od zastosowanej przekładni. Często pozwalają także na wprowadzanie modyfikacji przez klientów, by mogli oni dostosować maszynę do swoich potrzeb. Podstawowymi typami motoreduktorów są przekładnie ślimakowe, walcowe, stożkowe, płaskie i planetarne.

Najprostszy dostępny motoreduktor

motoreduktor walcowyWśród wielu dostępnych typów często trudno znaleźć ten właściwy. Każdy z nich jest zupełnie inaczej zbudowany i spełni swoją rolę lepiej, bądź gorzej w zupełnie innych sytuacjach. Jednak to motoreduktor walcowy, ze względu na swoją prostą budowę i podstawową konstrukcję zyskał największą popularność. Producenci oferują ten typ maszyny jako czołowy, bądź posiadający osie równoległe. Ten drugi jest popularniejszy i składa się on z przekładni zębatej o kołach walcowych znajdujących się na równoległych osiach, ale tej samej płaszczyźnie. Ze względu na zastosowanie dostępne są przekładnie, gdzie koła zazębiają się zewnętrznie lub wewnętrznie. Wałami zdawczymi motoreduktorów są zarówno wały pełne, jak i wydrążone, dlatego dzieli się je na reduktory walcowe i walcowe płaskie. Drugi typ wyróżnia się wału drążonego, które można wyposażyć w wał pełen, kołnierz mocujący, czy inne elementy. Dostępny jest także typ motoreduktorów walcowo – stożkowy, który może być trzystopniowy. W standardzie występują z wałem zdawczym wolnoobrotowym w wersji drążonej oraz łapami w korpusie.

Opis motoreduktora wydaje się bardzo skomplikowany, ale jest to najprostszy dostępny na rynku motoreduktor. Wystarczy on w zupełności małym firmom, który nie potrzebują całkowitej automatyzacji. Szeroki wybór wśród dostępnych modeli oraz możliwość modyfikacji dają gwarancję, że maszyna będzie dostosowana do potrzeb produkcyjnych konkretnego zakładu.