Państwowe Działania Przeciw Agresji

Widzisz niewłaściwe zachowanie?

Zareaguj, zadzwoń po pomoc!

usługi dźwigiem

Operator żurawia samojezdnego – usługi dźwigiem

Zapotrzebowanie na wykorzystanie żurawi czy dźwigów jest bardzo duże. Jednak tego typu usługi dźwigiem nie mogą być świadczone przez osobę, która wcześniej nie przejdzie odpowiedniego kursu. Jest to konieczne, aby móc usiąść za sterami takiego urządzenia.

Co rozbić, aby móc zarabiać jako operator dźwigu?

 

usługi dźwigiemTrzeba wiedzieć, że aby przystąpić do takiego kursu musimy mieć ukończone dziewiętnaście lat. Koniecznie musimy także posiadać już prawo jazdy kategorii C. Inaczej nie będziemy mogli przemieszczać się dźwigiem. To będzie całkowicie bez sensu. Aby móc przystąpić do kursu należy także mieć przynajmniej wykształcenie zawodowe. Trzeba wylegitymować się zaświadczeniem lekarskim. Lekarz musi stwierdzić, że nie ma u nas żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących pracy operatora żurawi samojezdnym.
Zazwyczaj jest tak, że ośrodek w którym wykonuje się kurs, współpracuje z jakimś lekarzem, który przeprowadza takie właśnie badania. Kurs operatora żurawi oczywiście składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Na zakończenie przeprowadza się odpowiedni egzamin państwowy przed specjalną komisją. Dopiero kiedy ukończymy egzamin z wynikiem podstawowym to otrzymamy uprawnienia na dźwigi samochodowe.
Uprawnienia te przyznawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Są one wydawane bezterminowo. Oznacza to, że wystarczy zrobić raz w życiu taki kurs i nie będziemy musieli go później powtarzać, a będziemy mogli wykonywać zawód operatora żurawia samojezdnego. Podczas kursu osoba ucząca się na pewno nabędzie odpowiednią wiedzę. Przede wszystkim pozna wszelkie przepisy mówiące o dozorze technicznym oraz ogólne wiadomości i informacje na temat żurawi samojezdnych. Każdy kursant dowie się również tego jak jest zbudowany dźwig oraz jakie obowiązki ma operator żurawi.

Niezbędnym elementem każdego szkolenia jest informacja o bezpieczeństwie i higienie pracy. Konieczne są również zajęcia praktyczne. Na takich zajęciach praktycznych kursanci dowiedzą się jak wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Egzamin także będzie przeprowadzany zarówno w części teoretycznej jak i w wiedzy praktycznej.