Państwowe Działania Przeciw Agresji

Widzisz niewłaściwe zachowanie?

Zareaguj, zadzwoń po pomoc!

Rozliczenia niemieckiego podatku

 

Wyjazdy do Niemiec łączą się z zarabianiem pieniędzy. Jeśli wyjeżdżamy tam zarobkowo musimy się liczyć z tym, że trzeba się będzie rozliczyć. No chyba, że robimy na czarno. Ale nie o tym tu mowa. Zwrot podatku z obcego kraju różni się tylko formą i wysokością w odniesieniu do różnych form umowy zawartej pomiędzy osobą podejmującą zatrudnienie, a pracodawcą.

Kto rozliczy nam podatek?

rozliczenie podatku - niemcyPodatek z Niemiec to taka sama procedura i ten sam składnik wynagrodzenia jak w przypadku pracy w ojczystym kraju. Jego zwrot następuje tak jak w Polsce po dopełnieniu wszelkich formalności, na wskazane konto bankowe. Kwota zwrotu podatku jest zależna od łącznej kwoty naszego dochodu na zeznaniu rocznym i od tego, czy posiadamy dzieci. Zaksięgowanie podatku z obcego kraju to konieczność, która dotyczy każdego obywatela, niezależnie od tego, gdzie wykonywał daną pracę. Rozliczenie podatku – niemcy to obowiązek i jednocześnie z tego korzyści. Świat jest taki, że coraz częściej uciekamy za granicę. Za czym? Za chlebem. Dobrze, że niemieccy pracodawcy zatrudniają Polaków głównie w oparciu o umowę o pracę. Inne formy też są dozwolone typu o dzieło, zlecenie i inne, które dają nam gwarancję opłacania przez pracodawcę składek. Jak każdy bowiem wie, składki zdrowotne, emerytalne i rentowe czy chorobowe są składnikami wynagrodzenia. Jest oczywiście jeden warunek, ponieważ zatrudnienie to musi być wykonywane w oparciu o umowę.

Podsumowując, cała procedura jest podobna do tej co znamy i co roku podejmujemy w jej ramach na terenie naszego kraju. Wyjazdy Polaków są bardzo opłacalne, nie tylko do tego kraju, lecz wielu innych. Polska stała się ostatnio krajem najniższych wynagrodzeń, przeciętny Polak ledwo ciągnie do przysłowiowego pierwszego. Na zakupy wydajemy krocie, a zarabiamy mało, ale możemy dorobić.