Państwowe Działania Przeciw Agresji

Widzisz niewłaściwe zachowanie?

Zareaguj, zadzwoń po pomoc!

Unijne dyrektywy dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Miejsca potencjalnie narażone na wybuchy są podzielone na grupy i kategorie. Miejsca z potencjalną atmosferą wybuchową są podzielone na sekcje. Rozróżnia się miejsca i pomieszczenia zawierające gazy palne, mgły, opary i palny pył. Tam, gdzie występuje mieszanina powietrza i substancji łatwopalnych, istnieje możliwość eksplozji. 

Istnieje kilka rodzajów pomieszczeń zagrożonych wybuchem

pomieszczenie zagrożone wybuchemWszystkim, czego potrzebuje taka potencjalnie niebezpieczna mieszanka aby móc wybuchnąć, jest źródło zapłonu. Tam, gdzie jakiegokolwiek rodzaju sprzęt musi działać w takiej atmosferze, należy wyraźnie upewnić się, że urządzenie nie stanowi źródła zapłonu. W przypadku urządzeń wprowadzanych na rynek europejski jest to regulowane europejskimi dyrektywami w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w miejscach zagrożonych wybuchem.  Unikalnym aspektem dyrektywy są powiązania z przepisami dotyczącymi użytkowników. Dyrektywa wymaga, aby producent zaprojektował swój sprzęt, który będzie odpowiedni do stosowania w miejscu takim, jak pomieszczenie zagrożone wybuchem. Dlatego muszą polegać na swoim kliencie, który musi im przekazać informacje o klasyfikacji strefy i substancji łatwopalnych w tej strefie. W tym miejscu przydatna jest regulacja prawna dla użytkownika, ponieważ odpowiedzialność za to ponosi użytkownik końcowy. Przepisy wyróżniają kilka kategorii sprzętu, zaś istotnym kryterium podziału jest to, czy mamy do czynienia z urządzeniem elektrycznym. Przepisy zawierają jednak wiele wyjątków od tych reguł.

Jako wyjątki można wymienić urządzenia medyczne przeznaczone do użytku w środowisku medycznym, sprzęt i systemy ochronne, w przypadku których zagrożenie wybuchem jest wyłącznie wynikiem obecności substancji wybuchowych, czy też sprzęt przeznaczony do użytku w środowiskach domowych i niekomercyjnych.