Państwowe Działania Przeciw Agresji

Widzisz niewłaściwe zachowanie?

Zareaguj, zadzwoń po pomoc!

Dokumentacja dotycząca cen transferowych

Od 2017 roku podatnicy, którzy są podmiotami powiązanymi, są zobowiązani do indywidualnego składania do urzędów skarbowych oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Powinno mieć to miejsce do dnia upływu terminy, jaki jest określony do złożenia przez nich zeznań podatkowych. Każdego roku następują modyfikacje w kontekście tych obowiązków oraz treści oświadczenia.

Posiadanie dokumentacji cen transferowych

ceny transferowe dokumentacjaChoć w przypadku zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi strony transakcji mogą, wraz z zasadą swobody umów dowolnie kształtować ich warunki, to muszą mieć na uwadze rynkowość tych ustalonych zasad. W razie występowania ustaleń, które znacznie odbiegają od tych przyjętych na wolnym rynku, będzie istniało ryzyko, iż organy podatkowe samodzielnie oszacują dochody podmiotów powiązanych oraz ustalą podatek dochodowy bez uwzględniania ich powiązań. Gdy dotyczą nas ceny transferowe dokumentacja powinna być rzetelna. Musi zostać przedstawiona organom podatkowym w ciągu siedmiu dni od doręczenia żądania. W przypadku nieposiadania, nieprzedłożenia dokumentacji w terminie albo przygotowanie jej bez spełnienia ustawowych wymagań, mogą grozić za to dotkliwe sankcje. Wynikają one zarówno z przepisów ustaw podatkowych, jak również z kodeksu karnego skarbowego. W zakresie sankcji podatkowych stawka sankcyjna opodatkowania wynosi 50%, co jest znacznym obciążeniem dla podatnika.

Oprócz nałożenia sankcyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym, możliwe będzie także doszacowanie podstawy opodatkowania zgodnie z wartością rynkową dokonanej transakcji. Sankcje karno-skarbowe są uzależnione od kwalifikacji czynu i wynosić mogą do 720 stawek dzienny. Podatnik może zostać także skazany na karę pozbawienia wolności, z czego wiele osób, w tym właścicieli firm, nie zdaje sobie sprawy.